Vanaf 21 april 2018 is de nieuwe EU-verordening 2016/425 van kracht, ter vervanging van de vorige Richtlijn 89/686 / EEG en het vaststellen van de vereisten voor het ontwerp en de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

WAT VERANDERT ER?

Het belangrijkste verschil is dat de verantwoordelijkheden voor elke stap in de supply chain van het persoonlijke beschermingsmiddel, die van de fabrikant tot het distributienetwerk, duidelijker en gedetailleerder worden gedefinieerd.
De producten van BLS zullen niet worden gewijzigd, omdat ze al zijn gereguleerd door de vorige wetgeving, want het zijn Categorie III PBM's.
De wijziging betreft de update van de verwijzingen naar de nieuwe verordening op alle officiële documentatie die verband houden met het apparaat.

DOCUMENTATIE WIJZIGINGEN

Vanaf 21 april moeten de volgende documenten een bijgewerkte verwijzing naar de nieuwe norm bevatten:

  - Technische fiches (beschikbaar op de klant login van de BLS-website)
  - Conformiteitsverklaringen (beschikbaar op de klant login van de BLS-website)
  - Instructies (meegeleverd met de PBM)

MOGELIJKE SCENARIO'S

APPARATEN DIE VOOR 21 APRIL 2018 ZIJN GEPRODUCEERD
Ze kunnen nog steeds worden verkocht tot 20 april 2019.

GEKOCHTE PRODUCTEN GECERTIFICEERD VOLGENS DE VORIGE RICHTLIJN 89/686 / EEG
Ze kunnen worden gebruikt tot hun natuurlijke houdbaarheidsdatum zoals aangegeven op het etiket aangebracht op de verpakking.

HET "CE" CERTIFICAAT VAN HET PRODUCT
Het blijft geldig tot 20 april 2023, tenzij anders aangegeven of als er wijzigingen in het product zelf zijn.

 

This website uses cookies to offer users a more responsive and personalised service.
By accessing this site, you accept the use of these cookies. For for more information, please visit the page dedicated to our cookie policy, COOKIE AND PRIVACY POLICY, where you will find information on how to delete or block cookies.
By clicking on the ACCEPT AND CLOSE button you accept the use of cookies.